REJESTRACJA W ZAWODACH

Formularz zgłoszeniowy został wyłączony. O ewentualny kontakt prosimy pod adresami e-mail: matpan3@gmail.com lub vszczepanska@gmail.com.

Kliknięcie przycisku umożliwi wprowadzenie danych więcej niż jednego zawodnika przy jednym zgłaszeniu. Zatwierdzenie (wysłanie) zgłoszenia następuje po kliknięciu na przycisk "Zgłoś".
Obowiązkowo należy wypełnić pola Imię, Nazwisko, Kategoria i Rok urodzenia. Zawodnicy nie posiadający własnego chipa proszeni są o pozostawienie pustego pola Numer chipa SI.
Wszyscy zawodnicy posiadający numer licencji PZOS proszeni są o podanie numeru w polu Numer licencji PZOS.
Startujący indywidualnie proszeni są o wpis "indywidualnie" w polu Klub/Instytucja. Jeśli pole to pozostanie nieuzupełnione, to zgłoszenie uznane będzie jako indywidualne.
Uzupełnienie pól Telefon lub adres E-mail usprawni ewentualny kontakt ze strony organizatora.
Prosimy sprawdzić, czy zgłoszenie pojawiło się na liście zgłoszeń.

DO POBRANIA
X PPP 2019 - Regulamin
Komunikat techniczny


ODNOŚNIKI